Αρχική / Κατάλογος μαθημάτων / Αρχαία Β΄ Λυκείου 2022-2023

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Λυκείου

Αρχαία Β΄ Λυκείου 2022-2023


Περιγραφή
Στα Αρχαία Β΄ Λυκείου, της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών, εξετάζουμε το ρητορικό λόγο του Λυσία "Υπέρ Μαντιθέου" σε ένα ολοκληρωμένο e-course. Η σειρά αυτή μαθημάτων περιλαμβάνει φράση προς φράση μετάφραση, λεξιλογικά σχόλια, σχεδιάγραμμα εισαγωγής, σύνοψη ηθοποιίας και παθοποιίας καθώς και απόδοση των επιχειρημάτων ανά παράγραφο. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν επίσης εισαγωγή στη γραμματική και το συντακτικό του Αγνώστου, με πίνακες και κείμενα θεματογραφίας.
Περιεχόμενο
 • γνωστο: λυσιασ, υπερ μαντιθεου
 • σχολικο
 • Ρητορικά Κείμενα
 • υλη 2022-2023
 • Αρχαία β λυκείου προσανατολισμού: ύλη και τρόπος εξέτασης δείγμα
 • εισαγωγη
 • Σχεδιάγραμμα Εισαγωγής
 • § 1
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • Ερμηνευτικά-Πραγματολογικά Σχόλια
 • § 2
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • Ερμηνευτικά-Πραγματολογικά Σχόλια
 • § 3
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • Ερμηνευτικά-Πραγματολογικά Σχόλια
 • § 1-3 _ Δομή και Λειτουργία Αποσπάσματος
 • § 1-3 _ Επιχειρήματα
 • § 1-3 _ Ηθοποιία - Παθοποιία
 • § 1-3 _ Αισθητικά Σχόλια
 • § 4
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • Ερμηνευτικά-Πραγματολογικά Σχόλια
 • § 5
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • Ερμηνευτικά-Πραγματολογικά Σχόλια
 • § 6
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • Ερμηνευτικά-Πραγματολογικά Σχόλια
 • § 7
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • Ερμηνευτικά-Πραγματολογικά Σχόλια
 • § 8
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • Ερμηνευτικά-Πραγματολογικά Σχόλια
 • § 4-8 _ Δομή και Λειτουργία Αποσπάσματος
 • § 4-8 _ Επιχειρήματα
 • § 4-8 _ Ηθοποιία - Παθοποιία
 • § 4-8 _ Αισθητικά Σχόλια
 • § 9
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • Ερμηνευτικά-Πραγματολογικά Σχόλια
 • § 10
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • Ερμηνευτικά-Πραγματολογικά Σχόλια
 • § 11
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • Ερμηνευτικά-Πραγματολογικά Σχόλια
 • § 12
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • Ερμηνευτικά-Πραγματολογικά Σχόλια
 • § 13
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • § 9-13 _ Δομή και Λειτουργία Αποσπάσματος
 • § 9-13 _ Επιχειρήματα
 • § 9-13 _ Ηθοποιία - Παθοποιία
 • § 9-13_ Αισθητικά Σχόλια
 • § 14 - 17
 • Δομή και Λειτουργία Αποσπάσματος
 • Ερμηνευτικά-Πραγματολογικά Σχόλια
 • Ηθοποιία
 • Παθοποιία
 • § 18
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • § 19
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • § 18-19 Ερμηνευτικά_Πραγματολογικά Σχόλια
 • §18-19 _ Δομή και Λειτουργία Αποσπάσματος
 • § 18-19 _ Επιχειρήματα
 • § 18-19 Ηθοποιία
 • § 18-19 Παθοποιία
 • § 18-19_ Αισθητικά Σχόλια
 • § 20
 • Μετάφραση
 • Λεξιλογικά
 • § 21
 • Λεξιλογικά
 • Μετάφραση
 • §20-21 _ Δομή και Λειτουργία Αποσπάσματος
 • § 20-21 _ Επιχειρήματα
 • § 20-21 _ Ηθοποιία - Παθοποιία
 • § 20-21_ Αισθητικά Σχόλια
 • § 20-21 Ερμηνευτικά_Πραγματολογικά Σχόλια
 • επιμετρο γνωστου
 • Όροι των Ρητορικών Κειμένων
 • Λεξιλόγιο Ρητορικών Κειμένων
 • θεωρια αγνωστου
 • σχολικα
 • Γραμματική Οικονόμου
 • Συντακτικό Μουμτζάκη
 • γραμματικη
 • Α΄ Κλίση Ουσιαστικών
 • Β΄ Κλίση Ουσιαστικών
 • Γ΄ κλίση Ουσιαστικών
 • Ανώμαλα Ουσιαστικά
 • Μετοχές
 • Επίθετα
 • Ανώμαλα Επίθετα
 • Παραθετικά
 • Ανώμαλα Παραθετικά
 • Παραθετικά Επιρρημάτων
 • Αριθμητικά
 • Ρήμα εἰμὶ
 • Αύξηση Ρημάτων
 • Αναδιπλασιασμός Ρημάτων
 • Κλίση Ομαλών Ρημάτων
 • Τονισμός Σύνθετων Ρημάτων στην προστακτική
 • Αόριστος Β΄
 • Παθητικός Μέλλοντας Β΄
 • Παθητικός Αόριστος Α΄
 • Παθητικός Αόριστος Β΄
 • Μέσος Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος Αφωνόληκτων
 • Μέσος Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος Ενρινόληκτων
 • Συνηρημένα Ρήματα
 • Ρήματα πλέω, πνέω, ῥέω, δέομαι
 • Μέλλοντας Ενρινόληκτων-Υγρόληκτων ρημάτων
 • Μέλλοντας Υπερδισύλλαβων σε -ίζω
 • Ρήματα σε -μι
 • συντακτικο
 • Υποκείμενο
 • Αντικείμενο
 • Κατηγορούμενο
 • Προσδιορισμοί
 • Πλάγιες πτώσεις
 • Σύγκριση
 • Απρόσωπα Ρήματα-Εκφράσεις
 • Είδη Μετοχής
 • Ανάλυση Μετοχών
 • Είδη Δευτερευουσών Προτάσεων
 • Λειτουργία Εγκλίσεων
 • Ευθύς και πλάγιος Λόγος
 • θεματογραφία
 • Ανδοκίδης, Περί των μυστηρίων 6
 • προσομοιωσεισ/διαγωνισματα
 • 2022 β΄
 • 2022 α΄
 • 2021 β΄
 • 2021 α΄
 • 2020 β΄
 • 2020 α΄
 • Λύσεις Διαγωνισμάτων
 • τραπεζα θεματων
 • Αναζήτηση στην Τράπεζα
Κανόνες ολοκλήρωσης
 • Πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι ενότητες