Φιλολογικά Α΄ Λυκείου

Αρχαία Α΄ Λυκείου 2022-2023


Περιγραφή
Στο e-course "Αρχαία Ελληνικά" της Α΄ Λυκείου εξετάζουμε τους πιο σημαντικούς αρχαίους Έλληνες Ιστορικούς: το Θουκυδίδη και τον Ξενοφώντα, οι οποίοι αφηγούνται τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου, του μεγαλύτερου εμφυλίου της αρχαιότητας. Η σειρά μαθημάτων περιλαμβάνει φράση προς φράση μετάφραση, σχόλια ανά παράγραφο, σχεδιάγραμμα εισαγωγής και θεωρία γραμματικής και συντακτικού.
Περιεχόμενο
 • ύλη 2022-2023
 • Αρχαία α΄ λυκείου δείγμα
 • σχολικα
 • Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
 • Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι - Κείμενο με Παράλληλες Μεταφράσεις
 • Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας
 • Γραμματική Γυμνασίου Λυκείου
 • Συντακτικό Λυκείου
 • εισαγωγη
 • Σχεδιάγραμμα Εισαγωγής
 • Θουκυδίδου Ιστορία § 70
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • Θουκυδίδου Ιστορία § 71-73
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ § 74
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ § 75
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ § 78
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ § 81
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ § 82-83
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • Ξενοφωντος ελληνικα § Ι, 16-32
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ § Ιι, 1-4
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ § ΙΙ, 16-23
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ § ΙιΙ, 16-23
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ § ΙιΙ, 50-56
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ § iv, 1-17
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ § IV, 18-23
 • Κείμενο
 • Σχόλια
 • γραμματικη
 • Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά Γ κλίσης (μονόθεμα)
 • Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά Γ κλίσης (διπλόθεμα)
 • Υγρόληκτα ουσιαστικά Γ κλίσης (διπλόθεμα)
 • Ανώμαλα ουσιαστικά
 • Επίθετα Γ κλίσης (φωνηεντόληκτα, αφωνόληκτα και ενρινόληκτα). Κλίση μετοχών
 • Ανώμαλα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων
 • Αντωνυμίες κτητικές
 • Κλίση συνηρημένων ρημάτων σε -άω, -έω και -όω
 • Ρήματα υγρόληκτα και ενρινόληκτα
 • Αόριστος Β
 • Παθητικός Μέλλοντας Α
 • Σχηματισμός Μέλλοντα των σε -ίζω ρημάτων
 • συντακτικο
 • Κατηγορούμενο. Γενική κατηγορηματική. Επιρρηματικό και προληπτικό Κ
 • Αντικείμενο άμεσο και έμμεσο. Σύστοιχο αντικείμενο
 • Απαρέμφατο έναρθρο και άναρθρο. Απρόσωπη σύνταξη
 • Μετοχές_ κατηγορηματική και επιρρηματική. Συνημμένη και απόλυτη
 • Β΄ όρος σύγκρισης
 • Επιρρηματικοί προσδιορισμοί (εμπρόθετοι, πλάγιες πτώσεις)
 • Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση
 • Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (είδος, εκφορά, λειτουργία)
 • Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις (είδος)
 • Υποθετικοί λόγοι (εντοπισμός υπόθεσης - απόδοσης)
 • προσομοιωσεισ/διαγωνισματα
 • οεφε 2022 β΄ φάση
 • οεφε 2022 α΄ φάση
 • οεφε 2021 β΄ φάση
 • οεφε 2021 α΄ φάση
 • οεφε 2020 β΄ φάση
 • οεφε 2020 α΄ φάση
 • Απαντήσεις Προσομοιώσεων/Διαγωνισμάτων
 • τραπεζα θεματων
 • Αναζήτηση στην Τράπεζα
Κανόνες ολοκλήρωσης
 • Πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι ενότητες