Αρχική / Κατάλογος μαθημάτων / Λατινικά Β΄ Λυκείου 2022-2023

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Λυκείου

Λατινικά Β΄ Λυκείου 2022-2023


Περιγραφή
Το e-course του μαθήματος "Λατινικά Β΄ Λυκείου" εξοικειώνει τους υποψηφίους της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών με τη λατινική γλώσσα. περιλαμβάνει φράση προς φράση μετάφραση των κειμένων της ύλης της Β΄, Γραμματική και Συντακτική αναγνώριση των τύπων των κειμένων, Ανάλυση του Συντακτικού και της Γραμματικής της κάθε ενότητας καθώς και απαντήσεις στις σχολικές ασκήσεις. Το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ενημερωθεί σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ύλη και εμπεριέχει σχεδιάγραμμα της εισαγωγής όπως και λεξιλογικά σχόλια για κάθε ενότητα.
Περιεχόμενο
 • σχολικα βιβλια
 • Λατινικά Β΄ Λυκείου
 • Λατινική Γραμματική
 • υλη
 • Λατινικά β λυκείου δείγμα
 • Εισαγωγή
 • ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 • ενοτητα I
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • ενοτητα II
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • ΕΝΟΤΗΤΑ III
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • ΕΝΟΤΗΤΑ IV
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • ΕΝΟΤΗΤΑ V
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • ΕΝΟΤΗΤΑ VI
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • ΕΝΟΤΗΤΑ VII
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • ΕΝΟΤΗΤΑ VIII
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • ΕΝΟΤΗΤΑ IX
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • ΕΝΟΤΗΤΑ X
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • ΕΝΟΤΗΤΑ XI
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • ΕΝΟΤΗΤΑ XII
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • ΕΝΟΤΗΤΑ XIII
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • ΕΝΟΤΗΤΑ XIV
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • ΕΝΟΤΗΤΑ XV
 • Μετάφραση
 • Γραμματική Αναγνώριση Κειμένου
 • Συντακτική Αναγνώριση Κειμένου
 • Λεξιλογικά Σχόλια
 • Γραμματική - Συντακτικό
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις Σχολικού
 • επιμετρο
 • ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
 • ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΙΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
 • προσομοιωσεισ/διαγωνισματα
 • 2022 β΄
 • 2022 α΄
 • 2021 β΄
 • 2021 α΄
 • Απαντήσεις Προσομοιώσεων/Διαγωνισμάτων
 • τραπεζα θεματων
 • Αναζήτηση στην Τράπεζα
Κανόνες ολοκλήρωσης
 • Πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι ενότητες