Αρχική / Κατάλογος μαθημάτων / Λατινικά Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού 2022-2023

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Λατινικά Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού 2022-2023


Περιγραφή
Στο e-course "Λατινικά Προσανατολισμού" της Γ΄Λυκείου μελετούμε την ύλη των Λατινικών που θα μας προετοιμάσει για τις Πανελλήνιες. Η ολοκληρωμένη αυτή σειρά μαθημάτων περιλαμβάνει: φράση προς φράση μετάφραση, Σχόλια Γραμματικής και Συντακτικού των κειμένων, πίνακες Γραμματικής και Συντακτικού καθώς και απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.
Περιεχόμενο
 • υλη 2021-2022
 • ύλη λατινικών 2022-2023 δείγμα
 • σχολικα
 • Λατινικά τεύχος Α΄
 • Λατινικά τεύχος B΄
 • Λατινική Γραμματική Τζαρτζάνου
 • ενοτητα 16
 • Μετάφραση 16
 • Γραμματική Αναγνώριση 16
 • Συντακτική Αναγνώριση 16
 • Απαντήσεις Σχολικού 16
 • ενοτητα 17
 • Μετάφραση 17
 • Γραμματική Αναγνώριση 17
 • Συντακτική Αναγνώριση 17
 • Απαντήσεις Σχολικού 17
 • ενοτητα 18
 • Μετάφραση 18
 • Γραμματική Αναγνώριση 18
 • Συντακτική Αναγνώριση 18
 • Απαντήσεις Σχολικού 18
 • ενοτητα 19
 • Μετάφραση 19
 • Γραμματική Αναγνώριση 19
 • Συντακτική Αναγνώριση 19
 • Απαντήσεις Σχολικού 19
 • ενοτητα 20
 • Μετάφραση 20
 • Γραμματική Αναγνώριση 20
 • Συντακτική Αναγνώριση 20
 • Απαντήσεις Σχολικού 20
 • ενοτητα 21
 • Μετάφραση 21
 • Γραμματική Αναγνώριση 21
 • Συντακτική Αναγνώριση 21
 • Απαντήσεις Σχολικού 21
 • ενοτητα 22
 • Μετάφραση 22
 • Γραμματική Αναγνώριση 22
 • Συντακτική Αναγνώριση 22
 • Απαντήσεις Σχολικού 22
 • ενοτητα 23
 • Μετάφραση 23
 • Γραμματική Αναγνώριση 23
 • Συντακτική Αναγνώριση 23
 • Απαντήσεις Σχολικού 23
 • ενοτητα 24
 • Μετάφραση 24
 • Γραμματική Αναγνώριση 24
 • Συντακτική Αναγνώριση 24
 • Απαντήσεις Σχολικού 24
 • ενοτητα 25
 • Μετάφραση 25
 • Γραμματική Αναγνώριση 25
 • Συντακτική Αναγνώριση 25
 • Απαντήσεις Σχολικού 25
 • ενοτητα 26
 • Μετάφραση 26
 • Γραμματική Αναγνώριση 26
 • Συντακτική Αναγνώριση 26
 • Απαντήσεις Σχολικού 26
 • ενοτητα 27
 • Μετάφραση 27
 • Γραμματική Αναγνώριση 27
 • Συντακτική Αναγνώριση 27
 • Απαντήσεις Σχολικού 27
 • ενοτητα 28
 • Μετάφραση 28
 • Γραμματική Αναγνώριση 28
 • Συντακτική Αναγνώριση 28
 • Απαντήσεις Σχολικού 28
 • ενοτητα 29
 • Μετάφραση 29
 • Γραμματική Αναγνώριση 29
 • Συντακτική Αναγνώριση 29
 • Απαντήσεις Σχολικού 29
 • ενοτητα 30
 • Μετάφραση 30
 • Γραμματική Αναγνώριση 30
 • Συντακτική Αναγνώριση 30
 • Απαντήσεις Σχολικού 30
 • ενοτητα 31
 • Μετάφραση 31
 • Γραμματική Αναγνώριση 31
 • Συντακτική Αναγνώριση 31
 • Απαντήσεις Σχολικού 31
 • ενοτητα 32
 • Μετάφραση 32
 • Γραμματική Αναγνώριση 32
 • Συντακτική Αναγνώριση 32
 • Απαντήσεις Σχολικού 32
 • ενοτητα 33
 • Μετάφραση 33
 • Γραμματική Αναγνώριση 33
 • Συντακτική Αναγνώριση 33
 • Απαντήσεις Σχολικού 33
 • ενοτητα 34
 • Μετάφραση 34
 • Γραμματική Αναγνώριση 34
 • Συντακτική Αναγνώριση 34
 • Απαντήσεις Σχολικού 34
 • ενοτητα 35
 • Μετάφραση 35
 • Γραμματική Αναγνώριση 35
 • Συντακτική Αναγνώριση 35
 • Απαντήσεις Σχολικού 35
 • ενοτητα 36
 • Μετάφραση 36
 • Γραμματική Αναγνώριση 36
 • Συντακτική Αναγνώριση 36
 • Απαντήσεις Σχολικού 36
 • ενοτητα 37
 • Μετάφραση 37
 • Γραμματική Αναγνώριση 37
 • Συντακτική Αναγνώριση 37
 • Απαντήσεις Σχολικού 37
 • ενοτητα 38
 • Μετάφραση 38
 • Γραμματική Αναγνώριση 38
 • Συντακτική Αναγνώριση 38
 • Απαντήσεις Σχολικού 38
 • ενοτητα 39
 • Μετάφραση 39
 • Γραμματική Αναγνώριση 39
 • Συντακτική Αναγνώριση 39
 • Απαντήσεις Σχολικού 39
 • ενοτητα 40
 • Μετάφραση 40
 • Γραμματική Αναγνώριση 40
 • Συντακτική Αναγνώριση 40
 • Απαντήσεις Σχολικού 40
 • ενοτητα 41
 • Μετάφραση 41
 • Γραμματική Αναγνώριση 41
 • Συντακτική Αναγνώριση 41
 • Απαντήσεις Σχολικού 41
 • ενοτητα 42
 • Μετάφραση 42
 • Γραμματική Αναγνώριση 42
 • Συντακτική Αναγνώριση 42
 • Απαντήσεις Σχολικού 42
 • ενοτητα 43
 • Μετάφραση 43
 • Γραμματική Αναγνώριση 43
 • Απαντήσεις Σχολικού 43
 • Συντακτική Αναγνώριση 43
 • ενοτητα 44
 • Μετάφραση 44
 • Γραμματική Αναγνώριση 44
 • Συντακτική Αναγνώριση 44
 • Απαντήσεις Σχολικού 44
 • ενοτητα 45
 • Μετάφραση 45
 • Γραμματική Αναγνώριση 45
 • Συντακτική Αναγνώριση 45
 • Απαντήσεις Σχολικού 45
 • ενοτητα 46
 • Μετάφραση 46
 • Γραμματική Αναγνώριση 46
 • Συντακτική Αναγνώριση 46
 • Απαντήσεις Σχολικού 46
 • ενοτητα 47
 • Μετάφραση 47
 • Γραμματική Αναγνώριση 47
 • Συντακτική Αναγνώριση 47
 • Απαντήσεις Σχολικού 47
 • ενοτητα 48
 • Μετάφραση 48
 • Γραμματική Αναγνώριση 48
 • Συντακτική Αναγνώριση 48
 • Απαντήσεις Σχολικού 48
 • ενοτητα 49
 • Μετάφραση 49
 • Γραμματική Αναγνώριση 49
 • Συντακτική Αναγνώριση 49
 • Απαντήσεις Σχολικού 49
 • ενοτητα 50
 • Μετάφραση 50
 • Γραμματική Αναγνώριση 50
 • Συντακτική Αναγνώριση 50
 • Απαντήσεις Σχολικού 50
 • γραμματικη
 • Ουσιαστικά
 • Επίθετα
 • Παραθετικά Επιθέτων
 • Παραθετικά Επιρρημάτων
 • Αντωνυμίες
 • Αντωνυμικά Επίθετα
 • Βοηθητικό Ρήμα sum
 • Γενικές Παρατηρήσεις επί των Ρημάτων
 • Α΄ Συζυγία
 • Β΄ Συζυγία
 • Γ΄ Συζυγία
 • Δ΄ Συζυγία
 • 15 Ρήματα της Γ΄ σε -io
 • Ανώμαλα Ρήματα
 • Αποθετικά Ρήματα
 • Ημιαποθετικά Ρήματα
 • Ελλειπτικά Ρήματα
 • Απρόσωπα Ρήματα
 • Περιφραστική Συζυγία
 • συντακτικο
 • Δομή Πρότασης
 • Η σύνταξη του απαρεμφάτου
 • Μετοχή
 • Αφαιρετική Απόλυτη
 • Σύμπτυξη πρότασης σε μετοχή
 • Ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση
 • Συντακτική Λειτουργία Γενικής
 • Συντακτική Λειτουργία Δοτικής
 • Συντακτική Λειτουργία Αφαιρετικής
 • Αυτοπάθεια - Αλληλοπάθεια
 • Απαγόρευση
 • Ενεργητική - Παθητική Σύνταξη
 • Προσδιορισμοί Τόπου και Χρόνου
 • Αίτιο
 • Ακολουθία των Χρόνων
 • Είδη Χρονικού cum
 • Πλάγιος Λόγος
 • Πλάγιοι (Εξαρτημένοι) Υποθετικοί Λόγοι
 • Γερουνδιακό
 • Σουπίνο
 • Γερουνδιακή Έλξη
 • Σκοπός
 • Αιτιολογικές προτάσεις
 • Τελικές προτάσεις
 • Συμπερασματικές (Ουσιαστικές)
 • Συμπερασματικές (Επιρρηματικές)
 • Εναντιωματικές - Παραχωρητικές προτάσεις
 • Χρονικές Προτάσεις
 • Υποθετικές Προτάσεις
 • Παραβολικές Προτάσεις
 • Αναφορικές Προτάσεις
 • Πλάγιες Ερωτηματικές Προτάσεις
 • Βουλητικές Προτάσεις
 • Ενδοιαστικές Προτάσεις
 • Πίνακας Δευτερευουσών (Ουσιαστικών) Προτάσεων
 • Πίνακας Προτάσεων με ut
 • προσομοιωσεισ
 • πανελλήνιες 2022
 • οεφε 2022 α΄ φάση
 • οεφε 2022 β΄ φάση
 • Απαντήσεις Προσομοιώσεων
Κανόνες ολοκλήρωσης
 • Πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι ενότητες