Αρχική / Κατάλογος μαθημάτων / Αρχαία Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού 2022-2023

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Αρχαία Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού 2022-2023


Περιγραφή
Το e-course "Αρχαία Προσανατολισμού" Γ΄ Λυκείου περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων για την ολοκληρωμένη προετοιμασία στις πανελλήνιες. Η σειρά περιλαμβάνει φράση προς φράση μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια ανάλυσης κάθε ενότητας, λεξιλογικά σχόλια καθώς και ανάλυση γραμματικής και συντακτικού, με κατάλληλα κείμενα θεματογραφίας για την προετοιμασία του αγνώστου.
Περιεχόμενο
 • Γνωστο: Φιλοσοφικός Λόγος Φάκελος υλικού
 • σχολικα
 • Φιλοσοφικός Λόγος
 • Φιλοσοφικός Λόγος Φάκελος Υλικού
 • υλη 2022-2023
 • Ύλη και τρόπος εξέτασης αρχαίων δείγμα
 • εισαγωγη
 • Σχεδιάγραμμα Εισαγωγής
 • ενοτητα 1
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 2
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 3
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 4
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 5
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 6
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 7
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 8
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 9
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 10
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 11
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 12
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 13
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 14
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 15
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 16
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 17
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 18
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 19
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 20
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 21
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • ενοτητα 22
 • Εισαγωγικά
 • Μετάφραση
 • Ανάλυση
 • Λεξιλογικά
 • Παράλληλα Κείμενα
 • αγνωστο κειμενο
 • σχολικα βιβλια
 • Γραμματική Οικονόμου
 • Συντακτικό Μουμτζάκη
 • γραμματικη
 • Α΄ Κλίση Ουσιαστικών
 • Β΄ Κλίση Ουσιαστικών
 • Γ΄ κλίση Ουσιαστικών
 • Ανώμαλα Ουσιαστικά
 • Επίθετα
 • Ανώμαλα Επίθετα
 • Παραθετικά
 • Ανώμαλα Παραθετικά
 • Παραθετικά Επιρρημάτων
 • Αριθμητικά
 • Μετοχές
 • Ρήμα εἰμὶ
 • Αύξηση Ρημάτων
 • Αναδιπλασιασμός Ρημάτων
 • Κλίση Ομαλών Ρημάτων
 • Τονισμός Σύνθετων Ρημάτων στην προστακτική
 • Αόριστος Β΄
 • Παθητικός Μέλλοντας Β΄
 • Παθητικός Αόριστος Α΄
 • Παθητικός Αόριστος Β΄
 • Μέσος Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος Αφωνόληκτων
 • Μέσος Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος Ενρινόληκτων
 • Συνηρημένα Ρήματα
 • Ρήματα πλέω, πνέω, ῥέω, δέομαι
 • Μέλλοντας Ενρινόληκτων-Υγρόληκτων ρημάτων
 • Μέλλοντας Υπερδισύλλαβων σε -ίζω
 • Ρήματα σε -μι
 • Ρήμα ἐπίσταμαι
 • Ρήμα δύναμαι
 • Ρήμα μέμνημαι
 • Ρήμα κεῖμαι
 • Ρήματα ἔβην, ἔγνων, ἔδραν, ἔφυν, ἐρρύην
 • Ρήματα εἶμι, φημί, οἶδα
 • Αρχικοί Χρόνοι Ανωμάλων
 • συντακτικο
 • Υποκείμενο
 • Αντικείμενο
 • Κατηγορούμενο
 • Προσδιορισμοί
 • Πλάγιες πτώσεις
 • Σύγκριση
 • Απρόσωπα Ρήματα-Εκφράσεις
 • Είδη Μετοχής
 • Ανάλυση Μετοχών
 • Είδη Δευτερευουσών Προτάσεων
 • Λειτουργία Εγκλίσεων
 • Ευθύς και πλάγιος Λόγος
 • Θεματογραφία (με απαντησεισ)
 • Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28
 • Ισοκράτους Ἀρχίδαμος, 103-105
 • ∆ημοσθένους Κατ’ Ἀριστοκράτους 209-210
 • Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα IV, ii 25-27
 • Ἰσοκράτους, Εὐαγόρας 65-66
 • Ἀντιφῶντος, Τετραλογία Α΄ α, Κατηγορία φόνου ἀπαράσημος, 10-11
 • Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3
 • Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις, Γ Ι 38-42
 • Λυσίου, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία, 1-3
 • Πλάτωνος, Γοργίας, 483 b – d
 • Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95
 • Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2
 • Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 2.3.11–13
 • Δημοσθένους, Ὑπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας , 33-35
 • Ἀνδοκίδου, Περὶ τῶν μυστηρίων 6 – 8
 • προσομοιωσεισ
 • πανελλήνιες 2022
 • πανελλήνιες 2021
 • πανελλήνιες 2020
 • οεφε 2022 β΄ φάση
 • οεφε 2022 α΄ φάση
 • οεφε 2021 β΄ φάση
 • οεφε 2021 α΄ φάση
 • οεφε 2020 β΄ φάση
 • οεφε 2020 α΄ φάση
 • Απαντήσεις στις Προσομοιώσεις
Κανόνες ολοκλήρωσης
 • Πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι ενότητες