Αρχική / Κατάλογος μαθημάτων / Ιστορία Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού 2022-2023

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Ιστορία Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού 2022-2023


Περιγραφή
Στο e-course "Ιστορία Προσανατολισμού" εξετάζουμε την ύλη των πανελληνίων εξετάσεων για την προετοιμασία των υποψηφίων της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η σειρά μαθημάτων περιλαμβάνει σε κάθε ενότητα: σχεδιάγραμμα μαθήματος, βίντεο παρουσίασης, ανάλυση πηγών, χρονολόγια, διαγωνίσματα προσομοίωσης. Προετοιμαστείτε αποτελεσματικά με τα μαθήματα μιας ολόκληρης χρονιάς σε τιμή μήνα!
Περιεχόμενο
 • Εξεταστέα Ύλη 2021-2022
 • ύλη ιστορίας προσανατολισμού 2022-2023 δείγμα
 • σχολικό με σημειώσεις και πλαγιότιτλους
 • Ιστορία Προσανατολισμού Σχολικό
 • Ι. Τα Οικονομικά
 • I.Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα - Παρουσίαση
 • Ι.A1. Τα δημογραφικά δεδομένα - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Α2. Οι παραγωγικές δυνάμεις και η Μεγάλη Ιδέα - Παρουσίαση
 • Ι.Α2. Οι παραγωγικές δυνάμεις και η «Μεγάλη Ιδέα» - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Β1. Το εμπόριο - Παρουσίαση
 • Ι.Β1.Το εμπόριο - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Β2. Η εμπορική ναυτιλία - Παρουσίαση
 • Ι. Β2. Η εμπορική ναυτιλία - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Β3. Οι εθνικές γαίες - Παρουσίαση
 • Ι. Β3. Οι εθνικές γαίες - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Β4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων - Παρουσίαση
 • Ι. Β4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Β5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος - Παρουσίαση
 • Ι. Β5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Β6. Η βιομηχανία - Παρουσίαση
 • Ι. Β6. Η βιομηχανία - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Β7. Τα δημόσια έργα - Παρουσίαση
 • Ι. Β7.Τα δημόσια έργα - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Β8. Το σιδηροδρομικό δίκτυο - Παρουσίαση
 • Ι. Β8.Το δίκτυο των σιδηροδρόμων - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Β9. Τα εθνικά δάνεια - Παρουσίαση
 • Ι. Β9. Τα εθνικά δάνεια - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Β10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος - Παρουσίαση
 • Ι. Β10. Η πτώχευση του 1893 και ο Δ.Ο.Ε. - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Γ1. Tο αγροτικό ζήτημα - Παρουσίαση
 • Ι. Γ1. Tο αγροτικό ζήτημα - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Γ2 τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος - Παρουσίαση
 • Ι. Γ2.Tα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Γ3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922 - Παρουσίαση
 • Ι. Γ3.Oι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922 - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Γ4. Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος - Παρουσίαση
 • Ι. Γ4. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Γ5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 - Παρουσίαση
 • Ι. Γ5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Γ6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου - Παρουσίαση
 • Ι. Γ6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Γ7. Οι μεγάλες επενδύσεις - Παρουσίαση
 • Ι. Γ7. Οι μεγάλες επενδύσεις - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Γ8. Η Τράπεζα της Ελλάδος - Παρουσίαση
 • Ι. Γ8. Η Τράπεζα της Ελλάδος - Σχεδιάγραμμα
 • Ι. Γ9. H κρίση του 1932 - Παρουσίαση
 • Ι. Γ9. H κρίση του 1932 - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Τα Κόμματα
 • ΙΙ. A1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Α1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Α2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Α2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Α3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Α3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Α4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Α4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Β1. Το Σύνταγμα του 1844 - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Β1. Το Σύνταγμα του 1844 - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Β2. Η παρακμή των «ξενικών» κομμάτων - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Β2. Η παρακμή των «ξενικών» κομμάτων - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Β3. Η «νέα γενιά» - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Β3. Η «νέα γενιά» - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Γ1. Η εποχή του δικομματισμού - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Γ1. Η εδραίωση του δικομματισμού - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Γ2. Η οργάνωση των κομμάτων το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Γ2. Η οργάνωση των κομμάτων το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Γ3. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Γ3. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Δ1. Το κόμμα των Φιλελευθέρων - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Δ1. Το κόμμα των Φιλελευθέρων - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Δ2 Τα αντιβενιζελικά κόμματα - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Δ2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Δ3 Τα αριστερά κόμματα - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Δ3. Τα αριστερά κόμματα - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Δ4. Ο εθνικός Διχασμός - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Δ4. Ο Εθνικός Διχασμός - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Δ5. Το σοσιαλιστικό κόμμα - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Δ5. Το Σοσιαλιστικό κόμμα - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Ε1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Ε1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙ. Ε2. Τα κόμματα (τέλος Μικρασιατικού - δικτατορία Μεταξά) - Παρουσίαση
 • ΙΙ. Ε2. Τα κόμματα (τέλος Μικρασιατικού - δικτατορία Μεταξά) - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
 • Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ω αιώνα
 • Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα (Εισαγωγή)
 • ΙΙΙ. A1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κων/πολη και την Κύπρο - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Α1. Πρόσφυγες από τη Μ. Ασία, την Κων/πολη και την Κύπρο - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Α2 Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Α2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Α3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Α3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Α4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας στο προσφυγικό ζήτημα - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Α4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας στο προσφυγικό ζήτημα - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Γ1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Γ1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Γ2. Η διαμάχη αυτοχθόνων ετεροχθόνων - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Γ2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Δ1. Θεσσαλία Ήπειρος Μακεδονία - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Δ1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Δ2. Κρήτη - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Δ2. Κρήτη - Σχεδιάγραμμα
 • προσφυγες στην ελλαδα κατα τον 20ω αιωνα
 • Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα (Εισαγωγή)
 • ΙΙΙ. Β1. Η έξοδος - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Β1. Η έξοδος - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Β2. Το πρώτο διάστημα - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Β2. Το πρώτο διάστημα - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Β3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Β3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή πληθυσμών - Σχεδιάγραμμα
 • Γ1. Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Γ1. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Γ2. Η αγροτική αποκατάσταση -Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Γ2. Η αγροτική αποκατάσταση - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Γ3. Η αστική αποκατάσταση - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Γ3. Η αστική αποκατάσταση - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Δ1. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Δ1. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Δ2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Δ2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. E1. Η ενσωμάτωση των προσφύγων - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Ε1. Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ελλάδα - Σχεδιάγραμμα
 • ΙΙΙ. Ε2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων - Παρουσίαση
 • ΙΙΙ. Ε2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων - Σχεδιάγραμμα
 • IV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
 • IV. Ε1. Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας - Παρουσίαση
 • IV. E1. Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας - Σχεδιάγραμμα
 • IV. Ε2. Η περίοδος της δημιουργίας - Παρουσίαση
 • IV. E2. Η περίοδος της δημιουργίας - Σχεδιάγραμμα
 • IV. Ε3. Τα πρώτα νέφη - Παρουσίαση
 • IV. Ε4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905) - Παρουσίαση
 • IV. E3. Τα πρώτα νέφη - Σχεδιάγραμμα
 • IV. E4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905) - Σχεδιάγραμμα
 • IV. Ε5. Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-1908) - Παρουσίαση
 • IV. E5. Η αρμοστεία του Αλεξάνδρου Ζαΐμη (1906-1908) - Σχεδιάγραμμα
 • IV. Ε6. Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη - Παρουσίαση
 • IV. E6. Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη - Σχεδιάγραμμα
 • IV. Ε7. Τα γεγονότα των ετών 1909-1913 - Παρουσίαση
 • IV. E7. Τα γεγονότα των ετών 1909-1913 - Σχεδιάγραμμα
 • IV. Ε8. Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα - Παρουσίαση
 • IV. E8. Η μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις - Σχεδιάγραμμα
 • IV. Ε9. Η οριστική λύση του Κρητικού Ζητήματος - Παρουσίαση
 • IV. E9. Η οριστική λύση του Κρητικού Ζητήματος - Σχεδιάγραμμα
 • V. ο ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
 • V. Δ1. Οικονομική και πνευματική ανάπτυξη - Παρουσίαση
 • V. Δ1. Οικονομική και πνευματική ανάπτυξη - Σχεδιάγραμμα
 • V. Δ2. Αγώνες για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας - Παρουσίαση
 • V. Δ2. Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Π. Δημοκρατίας - Σχεδιάγραμμα
 • V. Δ3. Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου - Παρουσίαση
 • V. Δ3. H μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου - Σχεδιάγραμμα
 • επεξηγηση εννοιων/ορων
 • Πηγές Σχολικού Βιβλίου
 • Πηγή σελ. 11 - Παρουσίαση
 • Πηγή σελ. 11 - Τελική Απάντηση
 • Χάρτης σελ. 12 - Παρουσίαση
 • Χάρτης σελ.12- Τελική Απάντηση
 • Εικόνα σελ. 13 - Παρουσίαση
 • Εικόνα σελ.13 - Τελική Απάντηση
 • Σελ. 13 πίνακας 1 - Παρουσίαση
 • Πίνακας 1 σελ. 13 - Τελική Απάντηση
 • Πίνακας 2 σελ. 14 - Παρουσίαση
 • Πίνακας 2 σελ. 14 - Τελική Απάντηση
 • Πρόσθετες Πηγές
 • ΟΡΙΣΜΟΙ
 • Ορισμοί 1ου κεφαλαίου (Οικονομικά)
 • Ορισμοί 2ου κεφαλαίου (Κόμματα)
 • Ορισμοί 3ου κεφαλαίου (Προσφυγικό)
 • Ορισμοί 4ου κεφαλαίου (Κρητικό)
 • Ορισμοί 5ου κεφαλαίου (Παρευξείνιος)
 • ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
 • Χρονολόγιο όλων των Κεφαλαίων
 • θεματα προσομοιωσεων
 • Πανελλήνιες 2021 δείγμα
 • Επαναληπτικές 2021 δείγμα
 • Πανελλήνιες 2020 δείγμα
 • Επαναληπτικές 2020 δείγμα
Κανόνες ολοκλήρωσης
 • Πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι ενότητες